Nicephoros Phocas Kimdir?

Nicephoros Phocas
Nicephoros Phocas

Çavuşin de yaşamış seçkin bir generalin oğludur. Ordu kumandanlığından Bizans İmparatorluğuna yükselen Nicephorus Phocas 963-969 yılları arasında İmparatorluk yapmıştır.

İmparator Nicephoros Phocas adına yapılan Çavuşin kilisesi 964-965 yıllarına tarihlenmektedir. Bu kilise Çavuşin köyünde Avanos-Göreme yolunun hemen kenarındadır.Kiliseyi 1911-1912 yıllarında Guillaume de Jerphanion incelemiş ve fotoğraflarını kitabında yayınlamıştır.Freskler’de İmparator ailesi 5 kişi olarak görülmektedir.Bu kişiler arasında Kraliçe Teofano önemlidir; çünkü zekice manevralar yaparak Nicephorus Phocas’ın 963 yılında İmparator olmasını sağlamıştır.

İmparator olduktan sonra Kilikya ve Kıbrıs’la (965) Suriye’nin bir bölümünü (968) ele geçirmeyi başardı. Komutanları da Antakya (ekim 969) ve Halep’i (aralık 969) işgal ettiler. Nikeforos, unvanını tanımadığı Kutsal Roma İmparatoru I. Otto’nun emelleri karşısında, İtalya’daki Bizans varlığını koruyabilmek için Calabria ve Longobardia thema’larını (yerel yönetim) tek bir komutanlık altında birleştirdi (965).

Ama askeri başarılarına karşın sevilen bir imparator olamadı. Gitgide içine kapanan ve en iyi danışmanlarından bile kuşkulanarak onları birbiri ardına görevden alan Nikeforos sonunda, kişisel güvenliği için yaptırdığı, çok iyi korunan Bukoleon Sarayı’na çekildi. Ama 969’da, 10 Aralık’ı 11 Aralık’a bağlayan gece yarısı general Çimiskes ile karısı Theofano’nun planladığı bir suikast sonucunda öldürüldü ve Çimiskes tahta çıktı.

Nikeforos’un iç politikadaki başarısızlığına karşı onun yönetiminde Bizans İmparatorluğu en parlak dönemlerinden birini yaşadı. Nikeforos, imparatorluğun sınırlarını Fırat’ın ötesine, Suriye’ye kadar genişletirken imparatorluğun öteki sınırlarını da ihmal etmedi. Bulgar tehdidine karşı koymak için Rusların Tuna bölgesine müdahalesini destekledi. Ama bu politika, özellikle ölümünden sonra Bizans için bir tehlike oluşturdu.